Påmelding

Påmeldinga opnar 7. mars kl. 18.00. Veke 26 og 27 på Sommarcamp er fulle og ein vil her bli sett på venteliste. Ledig i veke 28 og 29 på Sommarcamp, pluss veke 26 og 27 på Camp Adventure. Vi tar ikkje lenger imot påmeldingar på Camp Expedition i veke 26, men det er ledig i veke 27.

  • Alle som melder på i løpet av dagen, er sikra plass.
  • Send eitt skjema per barn du melder på.
  • Viss de ønskjer at barnet skal bli tatt bilete og video av, må de sjølve huke av boksane for dette.
  • Når du trykker på «send inn» vil du få ei stadfesting på at skjemaet er sendt.
  • Alle deltakarar blir automatisk medlemar i Klenkarberget Sommarcamp. Medlemsavgift er i 2024 inkludert i påmeldingsavgifta.
  • Ei stadfesting vil bli sendt til e-posten som blir oppført som primærkontakt. I denne e-posten finn de også betalingsinformasjon. Betalingsfrist: 14. mars. Om de ikkje finn e-posten i innboksen eller søppelpost etter nokre timar, ta kontakt på post@sommarcamp.no , so sjekkar vi opp.
  • T-skjortene er same modell som i fjor. Litt små i storleik.

Prisar

1 veke2 veker3 veker4 veker
1 barn1200228031203720
2 barn2280416055806540
3 barn3120558073607630
4 barn3720654076309820

Har du barn som skal vere med i forskjellige tal veker, må du betale inn to forskjellige summar. Eksempel: Om eitt barn skal vere med i ei veke og eitt anna barn skal vere med i to veker, må ein betale kr. 1200 + kr. 2280.

Vårt kontonummer er 3705.48.80554, tilhøyrande Klenkarberget Sommarcamp.

Påmeldingsskjema

Aktivitet(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
DD dot MM dot YYYY
Kjønn(Påkrevd)
Barnet kan
Hidden
Samtykke(Påkrevd)