Rutinar for handtering av personopplysningar for påmelde.

 

  • Klenkarberget Sommarcamp får personopplysningar til barn ved påmelding. Dette er namn, fødselsår, kjønn og kva skule barnet går på. I tillegg har føresette moglegheit til å skrive informasjon om barnet som dei meiner er relevante. Av informasjon om føresette får vi namn, telefonnummer og telefonnummer.
  • Ved påmelding må ein hake av for GDPR.
  • Systemleverandør handterar informasjonen og har ansvar for at informasjonen er lagra på trygt og sikkert vis.
  • Klenkarberget Sommarcamp oppbevarer informasjon om namn og fødselsår til deltakarane. All anna informasjon blir sletta innan utgangen av same år som påmeldinga er motteken.