Påmeldinga opnar 10. mars kl. 18.00.

  • Alle som melder på i løpet av dagen, er sikra plass.
  • Send eitt skjema per barn du melder på.
  • Viss de ønskjer at barnet skal bli tatt bilete og video av, må de sjølve huke av boksane for dette.
  • Når du trykker på «send» vil du få ei stadfesting på at skjemaet er sendt.
  • Alle deltakarar blir automatisk medlemar i Klenkarberget Sommarcamp. Medlemsavgift er i 2022 inkludert i påmeldingsavgifta.
  • Ei stadfesting vil bli sendt til e-posten som blir oppført som primærkontakt. I denne e-posten finn de også betalingsinformasjon. Betalingsfrist: 18. mars. Om de ikkje finn e-posten i innboksen eller søppelpost etter nokre timar, ta kontakt på post@sommarcamp.no , so sjekkar vi opp.

 

OBS: Dersom de får feilmelding om Ugyldig felt: Captcha ved innsending, er dette grunna plottinga har teke lenger tid enn tryggleikssjekken vår tillet. Dobbelsjekk raskt at all informasjonen er med og trykk "Send" ein gong til.

 

Påmeldingsskjema

Eg har lest og forstått personvernserklæringa og godkjenner at Klenkarberget Sommarcamp kan lagre oppgitte data.