Camp Adventures vart introdusert i 2014 og er eit tilbod til dei eldste camp-deltakarane (born frå 4.- 7. klasse).

 

Camp Adventures vil ha fullspekka dagar i naturen og ha noko andre aktivitetar enn Sommarcampen. På Camp Adventures skal ein ha det morosamt, ein skal leike, ein skal bygge og ein skal lære.  Det blir aktivitetar i og rundt elv, skog, vatn og fjell. Camp Adventures er eit spanande og lærerikt sommareventyr!

 

Basen for Camp Adventures vil vere i Hjelmelandsdalen og oppmøtestad vil vere ved varmestova. Opningstida for Camp Adventures er måndag til fredag frå kl. 07.30 – 16.00. Borna vil få servert eit lunsjmåltid midt på dagen og eit fruktmåltid på ettermiddagen.

 

I veke 26 vil temaet vere "Skog og fjell", mens det i veke 27 vil vere "Elv og vatn". Vi legg dermed opp til to veker med forskjellig innhald.

 

I 2021 vil vi også innføre Camp Expedition. Dette er eit tilbod for dei aller eldste (6.-7. klasse). Tilbodet vil vere noko likt Camp Adventures, men også ha andre innslag. Blant anna vil det vere ein tur med overnatting frå torsdag til fredag.

6 7